Lawak Batak : Hp Tolu Kartu

Humor berupa sebuah cerita lucu dapat membuat kita tertawa dan menjadikan mood lebih baik. Seperti lawak Batak Hp tolu kartu berikut ini.

Hp 3 kartu


Butet:"Sayang... molo gabe pidong ho, auma habongna... Tudia pe ho lao ihutononhu doho, molo ho gabe hau au ma dakkana... asa rap hita salelengna."

Marganti si Kojek manukkun.
Kojek:"Jadi molo au gabe Hp, gabe aha maho?"
Butet:"Au gabe kartuna, asa saling melengkapi hita."

'Hehehehe... dang diboto ibana Hp Cina Adong na tolu kartu.' Inna si Kojek dibagas rohana.


0 Response to "Lawak Batak : Hp Tolu Kartu"

Post a Comment

Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Kawan!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel