Sukkun-sukkun ni Guru

Disada sikkola SD disukkun sahalak guru ma akka siseanna.

Guru:"Butet, dokkon majo aha fungsi urat ni pisang?"
Butet:"Fungsina mangalului siallangon ibu."
Guru:"Bagus, Ho Pejel dokkon majo fungsi batang ni pisang?"
Pejel:"Funngsina mamboan siallangon sian urat ibu."
Guru:"bagus... baguss..., ho majo kojek dokkon majo fungsi bulungni pisang?"
Kojek:"Fungsi bulung ni pisang bah mambukkus lappet ibu..."
Guru:"Baguuuuusssss jonjong ho di jolo sahat tu na mulak."
Heffri Hutapea Hanya takutlah akan TUHAN dan setialah beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukan-Nya di antara kamu.

0 Response to "Sukkun-sukkun ni Guru"

Post a comment

Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Kawan!!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel