Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cerita Lucu Guru Dan Murid Bagian 2


Masih sama dengan postingan sebelumnya kali ini saya ingin membagikan cerita lucu tentang guru, semoga terhibur.

Guru Mengajar Seni
Tikki sikkola Halak sikojek. Diboan guru kesenian ni halaki ma Patung Venus sebagai bahan parsiajaran.
Guru:"Aha na dihalomohon roha muna sian patung i, sibutet majo mangalusi parjolo."
Butet:"Karya Seni ibu."
Guru:"Sangat baik,... ho majo Kojek."
Kojek:"Payudarana bu..." Muruk hian ma attong guru i.
Guru:"Kojek, Kaluar ho sian kalas on, Magigi au mamereng ho." Kaluar ma attong sikojek.
Guru:"Molo ho pejel.?"
Pejel:"Hehehe... Kaluar ma au ateh bu... Hehehee"

Kalimat Sian Hata Pasti
Disada sikola SD disukkun sahalak guru ma muridna.
Guru:"Baen hamu jo kalimat namamakke kata Pasti."
Tor dialusi sibutet sian pudi.
Butet:"Langit pasti balau."
Guru:"Dang torus songoni butet, molo mangkolom golap do langit."
Dialusi sipejel ma muse.
Pejel:"Bulung-bulung pasti warna ijo"
Guru:"molo kemarau olo do marhunik, hojo pejel holan na sip doho."
Pejel:"Molo jolma namuttut adongdo namarjuntul di ihurna bu?"
Guru:"Tentu daong."
Kojek:"Molo songoni Pasti naberak celana do au."

Menulis Bhinneka
Disada sikkola tikki lagi jam pelajaran.
Guru:"Butet, coba jo surathon kalimat na di golom ni pidong garuda lambang negaranta."
Dungi maju ma si butet disurathon ma
'INEKA TUNGGAL IKA'.
Guru:"Dang sempurna dope i butet, na benar BHINEKA TUNGGAL IKA do, Boasa ho dang pake BH ?"
Butet:"Dang koring bapa, dijomur dope... Hehe..." Inna si butet Sambil manutupi andorana maila- ila.

Guru Manukkun  Profesi Ortu Murid
Disada sikkola SD disukkun sahalak Guru agama ma siseanna tentang motivasi nasering didokkon bapakna di jabu.
Guru:"Butet, Aha ma motivasi nasering di dokkon bapakmu dijabu?"
Butet:"Namangoluon ikkon marsiurup-urupan jalan ikkon jujur."
Guru:"Oh, berarti bapakmu anggota ni partai nyan ateh?"
Butet:"ido pak."
Guru:"Molo ho pejel ahama nasering di dokkon bapak mu dijabu?"
Pejel:"Songon dia pe maolni dalan namangolu on, Tetap Lanjutkan!"
Guru:"Anggota ni Partai On do bapakmu kan?"
Pejel:"Ido pak."
Guru:"Molo ho Kojek?"
Kojek:"Tumagon do hita mangalehon daripada dilehon."
Guru:"Pasti pandita bapakmu kan?"
Kojek:"Daong pak."
Guru:"Sintua ma berarti."
Kojek:"Daong pak."
Guru:"Jadi aha do profesi ni bapakmu?"
Kojek:"Pemain Tinju Pak."

Belajar Bahasa Inggris
Disada kalas lagi belajar bahasa inggris.
Guru:"bahasa inggrisni udara ahama?" Inna guruna manukkun.
Murid:"Air bu guru." Dialusi muridnai rampak.
Guru:"yak pas, jadi bahasa inggrisni hepeng ahama?"
Murid;"Money bu."
Guru:"malo do hamu bah, Molo bahasa inggrisni kursi aha?"
Murid:"chair bu guru..."
Guru:"hmmm mantap, dialusi hamu nakkin Air Money And Chair pistar-pistar do hamu, Ise muse boi mangulahi mandok na tolu hata i martudu majo."
Tiba-tiba tunjuk tangan ma sikojek.
Kojek:"au bu guru."
Guru:"ulangi ma kojek."
Kojek:"AirManiEnCer."
Guru:"boasa songoni dohononmu?"
Kojek:"ido nahubegei bu."

Murid Najugul
Si Kojek ima sahalak murid naung terkenal mandok hata na roa. Sada tikki disikola disukkun guruna ma halaki sakalas.
Guru:"Ise boi mambaen kalimat sian huruf B?"
Kojek:"Au bu..." Sambil angkat tangan.
Guru:"Dang boi ho... Nalomoan ho mandok naso hata."
Butet:"Au bu,... Bapa lao mangula hamua.".
Guru:"Malo doho bah, molo sian huruf O?"
Kojek:"Au Bu..."
Guru:"Dang boi."
Pejel:"Au bu... Oppung marmahan horbo."
Guru:"Bagus... molo sian huruf Z ise boi?"
Dang adong mangalusi kecuali si Kojek,
Kojek:"Au bu..." Gabe bingung ma bu guru i ala soadong na asing.
Guru:"Hope taho kojek baenma, alai awas molo naso hata di dokho."
Kojek:"Zanter!!"
Guru:"Tutu, Lanjut muse..."
Kojek:"Balga Pidongna."

Mengajari Tatakrama
Tikki sikola sikojek didok guruna ma tu halaki sakalas songonon:
Guru:"molo manghatai dohot guru ikkon dohonon do Pak,asa sopan"
Jadi disukkun bapak guru i ma sikojek tikki belajar.
Guru:"ho ise goarmu?"
Kojek:"goarhu si kojek."
Guru:"Bah songinido haroa nahuajarhon hah? Jongjong jo ho, kan pake pak do hudok, ise goarmu?"
Ala gugup sikojek dialusi ibana ma.
Kojek:"Go..goarhu Pak Kojek.

Resleting Hilang
Sahalak guru SD mangida muridna tangis, disukkun ma muridnai boasa tangis.
Guru:"Mahua tangis ho ?"
Murid:"Naeng koncing au alai mago resleting ni salawarhu."
Dung di cek gurunai, hape na balik do di pakke murid nai salawarna. Asi ni rohai... Hahahaha.

Guru Vs Murid Nakal
Sahalak Guru Sd martebak-tebakan goar-goar ni binatang dohot akka muridna.
Guru:"Binatang apa dr huruf G?"
Sude sip holan si Kojek mangalusi
"Gajah".
Guru:"Yak betul! Kalo dari D?"
sip sude dialusi si Kojek muse
"Dua gajah"
Murukma guruna dipajong-jong ma ibana dimeja gabe mekkelma donganna marnida.
Guru:"Kalo dr M?"
Sip muse sude alai dialusi si  Kojek sahali nai
"Mungkin gajah"
Dilotak guruna ma ibana gabe  disuruh jong-jong dijolo pintu.
Diulahi gurunai manukkun.
Guru:"kalo dari J ise mamboto?"
Longang sude dialusi siKojek ma muse
"Jangan-jangan gajah heheheh"

Sampai disini dulu byee..


Heffri Hutapea
Heffri Hutapea Hanya takutlah akan TUHAN dan setialah beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukan-Nya di antara kamu.

Post a Comment for "Cerita Lucu Guru Dan Murid Bagian 2"