Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kumpulan Cerita Lucu Guru Dan Murid


Dibalik profesi yang mulia, kegiatan sehari-hari guru banyak juga dijadikan menjadi bahan humor yang sangat mengibur berikut ini contohnya.

Anak Mengadu Kepada Bapak

Sahalak murid SD namargoar si Kojek mangalu alu tu bapa na.
Kojek:" Bapa... di pastapi guru nakkin au, pinggolhu pe di tarik sampe mar rara hacit hian ma..."
Umbege i emosi ma bapak ni sikojek. Di buat ibana ma parang lao manjumpangi jabu ni guru ni sikojek. Sai digorai bapak ni sikojek ma sian luar...
Bapak kojek:"Guru kaluar hooo.." didok marulak ulak.
Dungi kaluar ma sahalak baoa mamakke baju loreng mar barret mera jala solot pestol di gontingna mandapotton bapak si kojek.
Bapak Kojek:"Eh bapak kopasus, naeng manukkun didia orangtua murid kerja bakti, do au." alani biarna.

Kebiasaan Aneh Murid

Nunga tolu ari on di parate-atehon ibu guruna sikojek aneh kebiasaanna.Asal naeng belajar, jolo di tijuri telapak tanganna baru di usap-usaphon tu uluna. Jadi disukkun ibu guru nai ma.
Ibu Guru:"Kojek, boasa di tijuri ho tanganmu baru di usaphon ho tu ulumu tijurmi?" Kojek:"Oh, Asa mura masuk pelajaran i ibu!"
Ibu Guru:"Sian dia dibotoho, Pamalo-malohon do ho hubereng."
Kojek:"Hubegei didokkon omak tu bapa Jolo tijuri ulu nai asa mura masuk, Ibu pe ra songoni do tong dijabu."

Murid Super Jugul

Di sikkola SD disukkun guruna ma sikojek.
Guru:"1+1 sadia kojek?"
Kojek:"Dang huboto bu guru."
Guru:"Antong annon sukkun omak manang bapak dah! PRmu mai."

Dung mulak sikkola pas sibuk sude akka jolma dijabu, disukkun sikojek ma omakna na lagi manjait abit
Kojek:"Oma 1+1 sadia?"
Omak:"So hu tusukkon annon jarumon tuho." inna omakna ala merasa di gugai. Lao ma sikojek mandapothon kakakna la lagi manjaha novel cinta.
Kojek:"Kak 1+1 sadia?"
Kakak:"Kau masih kekasihku."Inna kakak nai.

Dungi dijumpangi ibana ma bapakna na lagi manonton barita.
Kojek:"bapa sadia 1+1?"
Bapak:"Joko widodo." Dung borngin nai muse disukkun ibana ma oppungga naung ingolon.
Kojek:"oppung 1+1 sadia?"
Oppung:"Oke oke" ai so jelas be dibegei. Di hafal ibana ma sude jawaban i.

Marsogot nai disukkun ibu guruna ma muse si kojek.
Guru:"Kojek sadia do 1+1?"
Kojek:"So hu tusukkon annon jarum on tuho."
Guru:"Hurang ajar..."
Kojek:"kau masih kekasihku."
Guru:"Ise mangajari ho mandok songoni?"
Kojek:"Joko Widodo."
Guru:"Kaluar ho kaluar..." (emosi)
Kojek:"Oke.. Oke.."

Debat Guru Dan Murid

Pak Guru:"Kojek, lului ma sikkolamu kelewat jugulmu."
Kojek:"olo bapa, alai jolo paulak jo sude hepeng uang sikkolakku sian kalas 1-6."
Pak Guru:"oke-oke hupaulak pe, alai paulak sude nilai na huleon i dah!"
Kojek:"olo bapa, hu leon pe sogot raporhu."
Pak Guru:"Paulak muse akka ilmu na huleon tu ho salelengon!"
Kojek:"Dang boi paulahon hu i.Alai tenang ma bapa hu lupahon pe sude na ni ajarhon mi."

Buang Air Dang Disiram

Disada sikkola di Porsea, haccit ma butuhani siKojek.Dibereng tu wc dang adong aek, ala so tartaonna be di berakkon ibana ma alai dang disiram.

Masuk ma bapak guru tu wc i, tarsonggot ma ibana ala adong nabaru miting alai dang disiram. Disukkun ma dikalas alai dang adong namangakku, si Kojek pe pura-pura dang mamboto.

Guru:"oke ta mulaima pelajaran molo so adong namangakku."
Dung 15 menit nai disukkun pak guru ma muse.
Guru:"Ise nakkin na miting di kamar mandi madabu hepengna 5 ribu?"
Kojek:"Au pak!" tor sigap do sikojek mangalusi.

Guru Manukkun Cita-cita

Disukkun Sahalak guru SD ma muridna.
Guru:"Pejel aha cita-citamu?"
Pejel:"Naeng gabe polisi bu, asa boi manakkup penjahat."
Guru:"Oh... Bagus, Molo ho butet aha cita-citamu?"
Butet:"Naeng gabe dokter bu, molo marsahit ibu molo marsahit ibu marubat tu au Gratis..."
Guru:"hahah... Bagus... Jadi ho kojek aha cita- citamu?"
Kojek:"Naeng Gabe Sihali Kuburan ibu, Atik beha Gagal sibutet mangubati ho, au manggali kuburanmu. Gratis..."
Guru:"Tepuk tangan untuk murid pinahan ini..."

Belajar Berhitung
Disada sikkola SD disukkun ibu guru ma muridna.
Guru:"Ise dison na boi maretong?" Marsi berengan ma na di kalas i, dungi mar tudu ma sikojek.
Kojek:"au bu guru."
Guru:"oh oke, sae 6 sadia kojek?"
Kojek:"7 ibu."
Guru:"sae 9 sadia?"
Kojek:"10 bu."
Guru:"Sae i muse?"
Kojek:"Jack, Queen, King dohot As."

Guru Bertanya Kepada Anak TK

Disada Sikola Tk disukkun guruna ma muridna.
Guru:"Kojek, huru aha naung diboto ho?."
Kojek:"Huruf A, E, I, O, U ibu, alana au naeng gabe parende, jadi ikkon botoon do vokal."
Guru:"Bagus, molo ho pejel?"
Pejel:"Huruf A, B, O alana au naeng gabe anggota PMI ibu, jadi ikkon botoon do golongan ni mudar."
Guru:"bagus, Jadi ho butet huruf aha naung diboto ho?"
Butet:"Huruf A dohot H ibu.Alana holan dua huruf i pe huboto nga boi au mangalului hepeng, Holan mandokkon Ahh... Ahh... Ah..."

Nah, lucu kan? tunggu update lainnya cerita tentang guru dan murid.
Heffri Hutapea
Heffri Hutapea Hanya takutlah akan TUHAN dan setialah beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukan-Nya di antara kamu.

Post a Comment for "Kumpulan Cerita Lucu Guru Dan Murid"