Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kumpulan Cerita Lucu Orang Batak

 

Seperti ada tertulis hati yang senang adalah obat yang manjur, cerita-cerita lucu juga dapat membangkitkan mood pembacanya sehingga lebih bersemangat.Berikut ini beberapa cerita lucu yang sudah siapkan untuk teman-teman semua.

Pasien Parlupa Check Up
Adong sahalak namargoar si Kojek.
Lao ma si Kojek tu dokter lao mameriksa sahitna, istilah tobana didokma CHECK UP :)
Kojek:"Bu dokter tolong periksa sahit hon, sai olo sipata lupa-lupa au bah"
Dokter:"Songon dia gejalana amang?, baen amang ma contoh nyatana"
Kojek:"Contona asal naeng mambayar listrik lupa au mamboan suratna, molo naeng marmotor lupa manuhor tiket, molo mangalompa lupa pamatehon kompor."
Dokter:"Molo songoni amang jolo bayar ma asa huperiksa hamu."

Mengajak Dongan Martamu
Sepasang suami istri manghata-hatai.
Suami:"Sayang sogot malam naeng ro dongan sakantorhu tujabuon martamu." Istri:"Namambaen si piga doho bang? hepeng soadong patupahon sialangon ni i."
Suami:"Nanaeng mangoli do inna ibana,..." Istri:"Jadi marhua boanonmu tuson? piring na kotor pe marrarakan dope.Nanggo aha soadong."
Suami:"Asa diboto ibana do songondia na mangoli, dirippu i do nuaeng na tabo hian mangoli i"

Melarang Mandok Mangan
Disada jabu adongma ama-ama makkata hatai dohot dongan sakantorna ala ro martamu.
Jadi roma anak ni amantaon sian balik ni pintu naeng mandok sesuatu tu bapaknai seherana marhusip.Alai dang diantusi bapaknai, dungi didok bapaknai ma
"Gogo dokkon unang sai hera na maila ho"
Kaluarma anak nai sian balik ni pintu mandopothon bapak nai, dungi didokma gogo:
 "Bapa didok omak tuho unang pola dokkon tamuntai mangan siang di jabuon nga habis indahan."
😁😁

Tutup Atas Buka Bawah
Sibutet saonari kuliah di medan ibana sian Toba do topetna di huta-hutanai. Jadi dung hira-hira sabulan kuliah ditelpon ibana ma omakna.
Butet:"Omakk... Lungun do huhilala dison omak, alana lobangon i au gabe so adong baoa na manjonoki au..."
Omak:"oooo burukku... tenang maho inang, unang pola lungun roham nisusukka-sukka pe manuhor ngingi palsu".
Dungi dituhor ma attong ngingi ni si butet ,dung sabulan nai muse ditelpon sibutet ma omakna. Butet:"omak, nga godang be baona na antri manjonoki au, nga gabe hamil au sonnari oma..."
Tarsonggot omakna mambegei kabar i jala marsak.
Omak:"Bahhhh inang sudah hauma maraek suda hauma mahiang holan manutup lubang nadiginjang boasa bukkaon mu muse lubang na ditoru...".

Manabunihon Arta Karun
Tikki mardalani si Ucok tu sada huta di porsea dapotna do sian bona ni bulu harta karun mar miliyar do argana. Ala mabiar ibana ditakko jolma dung mulak ibana sian porsea di tanom ma arta i di pudi jabuna, di baenma disi pamflet na marsurathon
"Dang adong Harta Karun Dison"
Dung piga-piga ari roma donganna sikojek tujabuni si uccok dibereng ma pamflet i, ala curiga ibana borngin nai di hali ibana humaliang ni pamflet i dapotna ma arta karun i.Alani mabiar ibana habotoan diganti ibana ma surat na adong di pamflet i gabe
"Dang Si Kojek Na Manakko Harta Karun".

Oppung Emosi Manonton Tinju
Adongma oppung-oppung nahobi manonton tinju, alai sogo hian rohana mangida pemain tinju si Oscar Delahoya, pas manonton tinju oppungi monang musema si Oscar Delahoya.Ala mohop ni rohana didok ma tu pahompuna.
Oppung:"Pahoppu, lao nama au tu Meksiko asa hu alo jo si Oscar Delahoya."
Pahoppu:"toho do oppung?"
Oppung:"Toho,... Asa ditanda jo halak batak, jadi aha pangidoanmu molo dung mulak au annon sian meksiko?"
Pahoppu:"ah... Dang pola oppung" Oppung:"boasa? Dang lomo roham barang luar negeri?"
Pahoppu:"Pa argahu oppung molo pola sian luar negeri pesanon jabu-jabumu (peti) dohot jasmu annon, sian porsea ma annon dituhor hami."

Naso Marhepeng Laho Marubat
Pak Butet lao marubat tu mantri na adong di huta.
Pak butet:"Amang mantri, periksa jo sahit hon". Mantri:"boha di hilala bapak?"
Pak butet:"Nga dua ari gale au, mangan pe solakku, alai dangadong hepengku boi do periksaonmuna au?"
Mantri:"ohh... Boi, disuntik ma ateh asa hatop malum, papeak bapak ma dison"(patuduhon podoman).
Dungi dipaturun pak butet ma salawarna disuntik ma ibana.
Mantri:"nunga boha di hilala bapak?"
Pak butet:"nunga songon na segar be bah... jago do ubat mi pak mantri, aha do disuntikkon bapak nakkin?"
Mantri:"AIR PUTIH doi, asa unang pola bayaron ni bapak."
😊
Sekian dulu, baca juga cerita lawak lainnya dan semoga anda terhibur.
Heffri Hutapea
Heffri Hutapea Hanya takutlah akan TUHAN dan setialah beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukan-Nya di antara kamu.

Post a Comment for "Kumpulan Cerita Lucu Orang Batak"